ידיעות אחרונות

עיתון יומי בתפוצה ארצית, עבורם עיצבנו מספר מתקני תצוגה ממותגים.