בראוזוור | משקל למדידת בדים

תכנון מורכב של מערך ערכי מדידה לבדים. מתקן זה משולב עם תוכנת הדמייה לצורך הדגמת תכנון בגד בבד מסוים לצורך זירוז תהליך העיצוב שלו.
הלקוחות הם בתי אופנה בכל העולם.