דובק | מתקן תצוגה לפאקטים

מיועד לתצוגת מותגי הסיגריות של דובק, ברשת מנטה בגב המוכר.