ידיעות אחרונות | סטנד מגזינים

מתחם: סטנדים
מיקום: נתב"ג
על הפרויקט:

סטנד תצוגה לעיתונים ומגאזינים ממותג "ידיעות אחרונות", עם אפשרות לקיפול חסכוני במקום, לשם אחסון עם סגירת החנות.
למתקן חזית מוגנת בשל הגניבות הרבות ואפשרות משיכה מצד המוכר בלבד.