סיגריות וטבק

עיצוב עמדות מכירה, ומתקני תצוגה שונים לתחום הסיגריות והטבק.