חשמל ישיר | עיצוב ושיפוץ סניף ירושלים

סניף חדש של הרשת שעוצב תוך ייעול דרכי גישה לספקים ולקוחות, חשיפה מקסימאלית של המוצרים השונים והנגשתם גם לקהל הלא מקצועי.