צים סנטרס

חברה העוסקת ברכישה, ייזום ופיתוח של קרקעות להקמת מרכזים מסחריים.