fbpx

טוטו

ארגון המופקד על ניהול משחקי הספורט בישראל, פועל באוריינטציה עסקית, ותורם לקהילה באמצעות קידום תרבות הפנאי והספורט. בין השנים 2003 עד 2010 ביצענו עבור המועצה להסדר הימורים בספורט פרויקט בפריסה ארצית, במסגרתו עוצבו ושופצו כ-1500 תחנות הימורים, קיוסקים וחנויות נוחות ברחבי הארץ.