fbpx
שירותי החברה

שירותי החברה

שלבי העבודה מבניית הקונספט ועד ההתקנה בשטח
אפיון
 • פגישה עם הלקוח וביקור בשטח
 • מיפוי חוזקות וחולשות המותג, ואילוצי המתחם
 • ריכוז בקשות הלקוח צרכים והעדפות
 • הגדרת תכולת הפרוייקט
 • תמחור ראשוני (של שלבים 1,2,3) + הערכת מחיר לפרויקט
פלנוגרמה
 • ביצוע מדידות או קבלת תוכניות אדריכליות כבסיס
 • הגדרת תמהיל מוצרים, קטיגוריות כמות שדות, מיקום ורצף בחנות
 • קביעת כניסות ויציאות, מהלך לקוח בחנות, מעדניות, קו קופות ואזורים ייחודיים
קונספט עיצובי
 • סקיצות לאזורים מייצגים
 • פידבק מהלקוח, שינויים ותיקונים עד התכנסות לכיוון קונספט נבחר
 • הדמיה כולל שפה גרפית (ידנית, ממוחשבת או באנימציה, ע"פ מה שהוגדר)
 • אישור קונספט עיצובי
 • הגשת תמחור מפורט לייצור ואישור הצעת מחיר ולו"ז להשלמת התהליך
עיצוב פרטני
 • עיצוב כלל הקטיגוריות והמתקנים בחנות ע"פ הקונספט הנבחר
 • מעורבות בהחלטות לגבי תשתיות (תאורה, מיזוג, ריצוף וחיפויים, מערכות יעודיות)
 • בחירת חומרי גמר וטכנולוגיות ייצור, גופי תאורה, מערכות מידוף
 • קביעת צבעוניות, חומריות, ונראות כלל האזורים בהתאם לתקציב וללו"ז
תוכניות גמר אדריכליות*
 • ע"פ צורך - הכנת תוכנית ריצוף, תקרה, חשמל, גבס וכד לאזורי המכירה (ולא לכלל המתחם או המבנה)
 • אנו לא מבצעים תוכניות לבינוי, ולא מטפלים בהיתרים מול רשויות, אלו באחריות אדריכל ו/או מהנדס מטעם הלקוח*
תוכניות ליצור
 • הכנת תוכניות עבודה ותיקי ייצור לספקים השונים
 • אישור שלב התכנון מול קונסטוקטור (ע"פ צורך) וקבלת הנחיות להתקנה
 • פגישות עם יועצים, יצרנים ומתקינים להתנעת תהליך היצור
 • הפקת פריסות לגרפיקה לאזורי שילוט, דקורציה ומיתוג
גרפיקה ושילוט
 • עיצוב וביצוע כלל האזורים הגרפיים ע"פ הפריסות והקונספט העיצובי שנבחר
 • סגירת קבצים לדפוס בהתחשב באילוצי התקנה ובהתאמה ליתר רכיבי הפרויקט
הפקה ויצור
 • מכרז יצרנים ומוצרים ע"פ התאמה ותקציב הלקוח
 • סגירת הצעות מחיר והזמנות עבודה,
 • ליווי מלא של התהליך מול היצרנים ברמת בקרת איכות, ועמידה בתקציב ובלו"ז
 • הכנת אבטיפוס (במידת הצורך), אישור דוגמאות, אינטגרציה בין תהליכים וספקים שונים
התקנה
 • בחירת צוותי התקנה, הנחיה מקצועית ותאום לו"ז מול הלקוח
 • התקנת כלל המתקנים ומערך התצוגה בחנות
ביקורת ואישורים
 • ביקורת קוסטרוקטור להתקנה (ע"פ צורך)
 • סיור מסכם עם הלקוח, השלמות ותיקונים (ע"פ צורך)