fbpx
project-bunner

Fountain Cafe | מתחם הסעדה ובילוי

מיקום: רמאללה
שטח: 650 מ"ר
מתחם: הסעדה, מסחר ובילוי
תחום קמעונאי: חנויות מזון ומשקאות

עיצוב מתחם הסעדה ובילוי בקומת הכניסה של מרכז בילוי ומסחר בן שלוש קומות. במתחם שלושה מותגי הסעדה מוכרים בעולם הערבי. בשל אופיים השונה, היה צורך למצוא דרך לשלב ביניהם עם התייחסות למגבלות השטח – דרגנוע במרכז, כניסה אחורית, עמודים מאסיביים, מרפסות ותקרה נמוכה. במסגרת הלייאאוט נמצאו פתרונות לאילוצים, הריצוף הדיאגונלי וכן חפיפה קלה בין האזורים, סייעו להאחדת המתחם. במותג Fruit Salad נעשה שימוש בצבעוניות של המותג ליצרנו אפקט ויזואלי מזמין בשילוב אלמנטים על גבי הרצפה, התקרה והעמודים. במותג Nafisse השתמשנו במוטיבים אורינטאלים באופן נקי ועדכני יחסית. חיפוי העמודים נעשה בטכנולוגיית הדפסה תלת-מימדית, בשילוב אזורי פרסום וקידום מכירות. אנו גאים להיות חלק מיצירה משותפת עם שכנינו ליצירת מתחם שעיקרו בילוי והנאה.

מתחם הסעדה ובילוי
מתחם מכירת ממתקים אוריינטלים של המותג "Nafisse"
מתחם הסעדה ובילוי
מתחם קפיטריה "Fountain Cafe"
מתחם הסעדה ובילוי
מתחם קפיטריה "Fountain Cafe"
מתחם הסעדה ובילוי
מבט אל הקומה והמסוע ממתחם הכניסה
מתחם הסעדה ובילוי
אזור הכניסה
מתחם הסעדה ובילוי
מתחם "Nafisse", מכירת ממתקים אוריינטלים
מתחם הסעדה ובילוי
מתחם מכירת ממתקים אוריינטלים של המותג "Nafisse"
מתחם הסעדה ובילוי
מתחם מכירת ממתקים אוריינטלים של המותג "Nafisse"
מתחם הסעדה ובילוי
מימין מתחם כניסה, משמאל מזנון "Fruit Salad"
מתחם הסעדה ובילוי
מימין מזנון "Fruit Salad", ממול מתחם "Nafisse", ומשמאל חיפוי עמודים דקורטיבי
מתחם הסעדה ובילוי
לייאאוט כללי של המתחם