fbpx

אלקטרו חנן | עיצוב תנור אמבטיה

מתחם: עיצוב תעשייתי
תחום קמעונאי: חשמל וכלי עבודה
על הפרויקט:

תנור מהפכני, קיצור אורכו איפשר התקנתו במספר רב של חדרי אמבט ברחבי הארץ שבהם המרחק בין הדלת לתקרה היה קטן מכדי שיאפשר התקנה של מפזר חום.
כמו כן שופר התכנון כך שכלל שני חלקי פלסטיק בלבד.

עיצוב תנור אמבטיה
עיצוב תנור אמבטיה