Pick My Face | עמדת שיתוף תמונות לארועים

מתחם: עמדות מכירה ודוכנים
תחום קמעונאי: שונות

עיצוב, תכנון והפקת עמדת שיתוף תמונות בזמן אמיתי לאירועים, בשילוב מערכת זיהוי פנים. העמדה מעוצבת כיחידה עצמאית, מאפשרת שימוש לאדם בודד תוך צפיה של מספר אנשים, בעמידה, תוך כדי האירוע. תהליך איתור התמונות האישי זריז ופשוט, בהנחה שהאורחים בזה אחר זה יגשו אליה. העיצוב פוקציונאלי, משלב את רכיבי המערכת (מצלמה + מסך מגע) תוך מיקום וזוויות אופטימליים מבחינת הנדסת אנוש. יציבות ועמידות העמדה, וכן אפשרות השינוע שלה, נלקחו בחשבון בתכנון ובעיצוב. העמדה מעוצבת כך שתתאים לסוגי אירועים שונים, ושמירב תשומת הלב תמוקד בתצוגת המסך. צורניות הסטנד ותוספת התאורה בחלק התחתון וסביב המסך מעוררת עניין ומושכת אליו את האורחים, ללא צורך בהסברים או שילוט הכוונה.

תמונות של העמדה פועלת באירוע
שרטוט העמדה ומידות