Fountain Cafe | מתחם הסעדה ובילוי
מיקום: רמאללה
שטח: 650 מ"ר
מתחם: הסעדה, מסחר ובילוי
תחום קמעונאי: חנויות מזון ומשקאות

עיצוב אזור הסעדה ובילוי בקומת הכניסה של מתחם בילוי ומסחר, בן שלוש קומות.
במתחם שלושה מותגי הסעדה מוכרים בעולם הערבי. בשל אופיים השונה, היה צורך למצוא דרך לשלב ביניהם עם התייחסות למגבלות השטח - דרגנוע במרכז, כניסה אחורית, עמודים מאסיביים, מרפסות ותקרה נמוכה. במסגרת הלייאאוט נמצאו פתרונות לאילוצים, הריצוף הדיאגונלי וכן חפיפה קלה בין האזורים, סייעו להאחדת המתחם. במותג Fruit Salad נעשה שימוש בצבעוניות של המותג ליצרנו אפקט ויזואלי מזמין בשילוב אלמנטים על גבי הרצפה, התקרה והעמודים. במותג Nafisse השתמשנו במוטיבים אורינטאלים באופן נקי ועדכני יחסית. חיפוי העמודים נעשה בטכנולוגיית הדפסה תלת-מימדית, בשילוב אזורי פרסום וקידום מכירות.
אנו גאים להיות חלק מיצירה משותפת עם שכנינו ליצירת מתחם שעיקרו בילוי והנאה.

מתחם קפיטריה "Fountain Cafe"
מתחם קפיטריה "Fountain Cafe"
מתחם קפיטריה "Fountain Cafe"
מתחם קפיטריה "Fountain Cafe"
מבט אל הקומה והמסוע ממתחם הכניסה
מבט אל הקומה והמסוע ממתחם הכניסה
אזור הכניסה
אזור הכניסה
מתחם מכירת ממתקים אוריינטלים של המותג "Nafisse".
מתחם מכירת ממתקים אוריינטלים של המותג "Nafisse".
מתחם "Nafisse", מכירת ממתקים אוריינטלים
מתחם "Nafisse", מכירת ממתקים אוריינטלים
מתחם מכירת ממתקים אוריינטלים של המותג "Nafisse"
מתחם מכירת ממתקים אוריינטלים של המותג "Nafisse"
מתחם מכירת ממתקים אוריינטלים של המותג "Nafisse"
מתחם מכירת ממתקים אוריינטלים של המותג "Nafisse"
מימין מתחם כניסה, משמאל מזנון "Fruit Salad"
מימין מתחם כניסה, משמאל מזנון "Fruit Salad"
מימין מזנון "Fruit Salad", ממול מתחם "Nafisse", ומשמאל חיפוי עמודים דקורטיבי
מימין מזנון "Fruit Salad", ממול מתחם "Nafisse", ומשמאל חיפוי עמודים דקורטיבי
לייאאוט כללי של המתחם
לייאאוט כללי של המתחם